Họ và tên: NGUYỄN HỒNG DIỄM
Số báo danh: 174
Giới thiệu:

Năm sinh: 1998

Dân tộc: Tày

Quê quán: Cao Bằng

Chiều cao: 1m75
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0