Họ và tên: NGUYỄN HỒNG DIỄM
Số báo danh: 174
Giới thiệu:

Năm sinh: 1998

Dân tộc: Tày

Quê quán: Cao Bằng

Chiều cao: 1m75
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84778xxx789 1 01/07/2022 23:18
2 84973xxx280 1 01/07/2022 23:02
3 MOMO 10 01/07/2022 22:02
4 84917xxx828 1 01/07/2022 21:54
5 84981xxx889 1 01/07/2022 21:53
6 84982xxx276 1 01/07/2022 21:49
7 84868xxx633 1 01/07/2022 20:54
8 84357xxx239 1 01/07/2022 20:52
9 84355xxx180 1 01/07/2022 20:51
10 84915xxx808 1 01/07/2022 20:51