Họ và tên: NGUYỄN TRẦN VÂN ĐÌNH
Số báo danh: 188
Giới thiệu:

Năm sinh: 1998

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Chiều cao: 1m70
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0