Họ và tên: H' VI KTLA
Số báo danh: 170
Giới thiệu:

Năm sinh: 2003

Dân tộc: Ê Đê

Quê quán: Buôn Ma Thuột

Chiều cao: 1m65
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84382xxx509 1 02/07/2022 00:26
2 84333xxx549 1 01/07/2022 20:52
3 84344xxx733 1 01/07/2022 18:45
4 84915xxx909 1 01/07/2022 16:52
5 84328xxx921 1 01/07/2022 13:36
6 84398xxx963 1 01/07/2022 13:05
7 84398xxx963 1 01/07/2022 13:04
8 84398xxx963 1 01/07/2022 13:03
9 84398xxx963 1 01/07/2022 13:03
10 84773xxx122 1 01/07/2022 08:12