Họ và tên: NGUYỄN VŨ HOÀNG LOAN
Số báo danh: 172
Giới thiệu:

Năm sinh: 1999

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đồng Nai

Chiều cao: 1m72
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0