Họ và tên: LÂM QUẾ PHI
Số báo danh: 451
Giới thiệu:

Năm sinh: 1999

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Đồng Nai

Chiều cao: 1m73
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0