Họ và tên: PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
Số báo danh: 189
Giới thiệu:

Năm sinh: 2000

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m76
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84382xxx645 1 01/07/2022 21:42
2 84394xxx899 1 30/06/2022 21:18
3 84902xxx830 1 29/06/2022 22:09
4 84982xxx962 1 29/06/2022 21:22
5 84984xxx298 1 29/06/2022 21:14
6 84889xxx073 1 29/06/2022 19:56
7 84368xxx861 1 29/06/2022 19:18
8 84352xxx123 1 29/06/2022 15:34
9 84352xxx123 1 29/06/2022 15:33
10 84983xxx595 1 29/06/2022 12:20