Họ và tên: PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
Số báo danh: 189
Giới thiệu:

Năm sinh: 2000

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m76
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0