Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
Số báo danh: 479
Giới thiệu:

Năm sinh: 2000

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Chiều cao: 1m70
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0