Họ và tên: PHẠM THỊ ÁNH VƯƠNG
Số báo danh: 185
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Thuận

Chiều cao: 1m75
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0