Họ và tên: LƯƠNG THỊ HOA ĐAN
Số báo danh: 354
Giới thiệu:

Năm sinh: 2001

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Dương

Chiều cao: 1m77
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0