Họ và tên: VŨ THỊ THẢO LY
Số báo danh: 260
Giới thiệu:

Năm sinh: 1999

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ninh

Chiều cao: 1m70
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0