Họ và tên: THẠCH THU THẢO
Số báo danh: 254
Giới thiệu:

Năm sinh: 2001

Dân tộc: Khơ Me

Quê quán: Trà Vinh

Chiều cao: 1m77
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0