Họ và tên: LÂM ĐÀM THIỀU LY
Số báo danh: 266
Giới thiệu:

Năm sinh: 1997

Dân tộc: Nùng

Quê quán: Lạng Sơn

Chiều cao: 1m67
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84938xxx980 1 30/06/2022 16:07
2 84984xxx675 1 30/06/2022 07:29
3 84869xxx551 1 29/06/2022 19:01
4 84399xxx532 1 29/06/2022 18:28
5 84359xxx704 1 29/06/2022 17:13
6 84333xxx809 1 28/06/2022 23:51
7 84903xxx057 1 28/06/2022 22:39
8 84986xxx133 1 28/06/2022 21:00
9 84983xxx428 1 28/06/2022 20:40
10 84852xxx156 1 28/06/2022 20:39