Họ và tên: LÂM ĐÀM THIỀU LY
Số báo danh: 266
Giới thiệu:

Năm sinh: 1997

Dân tộc: Nùng

Quê quán: Lạng Sơn

Chiều cao: 1m67
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0