Họ và tên: LỤC KHÁNH CHI
Số báo danh: 371
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Tày

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m72
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0