Họ và tên: LỤC KHÁNH CHI
Số báo danh: 371
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Tày

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m72
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84963xxx359 1 01/07/2022 22:03
2 84988xxx051 1 01/07/2022 16:35
3 84702xxx856 1 01/07/2022 16:35
4 84392xxx556 1 01/07/2022 11:18
5 84397xxx194 1 01/07/2022 10:50
6 MOMO 1 30/06/2022 18:37
7 84395xxx771 1 30/06/2022 13:39
8 84395xxx771 1 30/06/2022 13:39
9 84386xxx708 1 30/06/2022 10:35
10 84365xxx333 1 30/06/2022 09:07