Họ và tên: NGUYỄN THẢO LIÊN
Số báo danh: 372
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Mường

Quê quán: Hoà Bình

Chiều cao: 1m75
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0