Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC
Số báo danh: 377
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m75
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0