Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC
Số báo danh: 377
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m75
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84382xxx645 1 01/07/2022 21:37
2 84989xxx237 1 01/07/2022 01:25
3 84379xxx178 1 30/06/2022 21:39
4 84966xxx312 1 30/06/2022 15:40
5 84368xxx045 1 30/06/2022 11:47
6 84977xxx810 1 30/06/2022 11:02
7 84856xxx689 1 30/06/2022 10:19
8 84345xxx628 1 30/06/2022 09:51
9 84376xxx456 1 30/06/2022 08:18
10 84367xxx603 1 30/06/2022 07:50