Họ và tên: LỤC THỊ BÌNH YÊN
Số báo danh: 282
Giới thiệu:

Năm sinh: 2002

Dân tộc: Sán Dìu

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m73
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0