Họ và tên: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH
Số báo danh: 379
Giới thiệu:
Năm sinh: 1999

Dân tộc: Tày

Quê quán: Thái Nguyên

Chiều cao: 1m72
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 84376xxx896 1 01/07/2022 22:03
2 84702xxx856 1 01/07/2022 21:57
3 84988xxx051 1 01/07/2022 21:56
4 84826xxx000 1 01/07/2022 13:47
5 84979xxx427 1 01/07/2022 10:14
6 84986xxx995 1 01/07/2022 08:38
7 84869xxx128 1 30/06/2022 23:44
8 84984xxx153 1 30/06/2022 22:25
9 84379xxx306 1 30/06/2022 22:11
10 MOMO 1 30/06/2022 19:43