Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÚC
Số báo danh: 376
Giới thiệu:

Năm sinh: 1997

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ninh

Chiều cao: 1m68
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0