Họ và tên: HOÀNG THỊ LẢ
Số báo danh: 382
Giới thiệu:

Năm sinh: 1998

Dân tộc: Khơ Mú

Quê quán: Lai Châu

Chiều cao: 1m66
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0