Họ và tên: MAI THỊ YẾN
Số báo danh: 374
Giới thiệu:

Năm sinh: 1998

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Chiều cao: 1m68
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0