Họ và tên: ĐỖ THỊ HÒA
Số báo danh: 279
Giới thiệu:

Năm sinh: 1997

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Giang

Chiều cao: 1m69
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0